Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Εκτύπωση Aποστολή

 

Η «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» έχει προβεί στην επιτυχημένη υλοποίηση ενός πλήθους επιδοτούμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών  έργων τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα των οποίων ενσωματώνει με ιδιαίτερη επιτυχία στην παραγωγική διαδικασία. 

 

 Η εταιρία αναπτύσσει έντονες προσπάθειες στο χώρο της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Αξίζει να επισημανθεί για άλλη μία φορά το μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα γεγονός της βράβευσης της εταιρείας με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάκριση ανάπτυξης καινοτομικής εφαρμογής λογισμικού, το Grand IST PRIZE, το 1998, από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, στη Βιέννη της Αυστρίας.

 

 

 

Εκτύπωση Aποστολή