Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΜΛΣΟ2

  23/11/2017

  Σύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού από 31.08.2017 έως 30.11.2017 είναι η Τετάρτη 29η Νοεμβρίου 2017. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Τετάρτη 29η Νοεμβρίου 2017.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  21/11/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 20/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 650 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 2.695,40 ευρώ.

 • ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  20/11/2017

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε κατ ’εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 16.11.2017 απόφασης του ΔΣ της εταιρίας καθώς και της από 16.11.2017 σχετικής προαναγγελίας γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 17.11.2017 προέβη σε πώληση 120.000 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 0,966% του μετοχικού της κεφαλαίου με τιμή πώλησης 4,18 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 501.600 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  20/11/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 17/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 29.700 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 122.965,60 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  16/11/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 14/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.250 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.592,80 ευρώ και την Τετάρτη 15/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 455 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 1.947,60 ευρώ.

 • ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  16/11/2017

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 16.11.2017 απόφασης του Δ. Σ της εταιρίας γνωστοποιεί ότι
  Προτίθεται να προβεί σε πώληση 120.000 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 0.966% του μετοχικού κεφαλαίου της με κατώτατη τιμή πώλησης 4,15€ .Η πώληση των εν λόγω μετοχών θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 17.11.2017 έως 21.11.2017

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  13/11/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 09/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 900 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 3.928,67 ευρώ και την Παρασκευή 10/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.200 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.508,35 ευρώ.
  .

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

  9/11/2017

  Η Εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2016, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές στην Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 65Α του N. 4174/2013 όπως ισχύει , εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  6/11/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 02/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 950 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 4.163,55 ευρώ και την Παρασκευή 03/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.200 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.540,40 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  2/11/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 01/11/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.300 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 10.052,95 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή