Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  15/5/2017

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως στις 12.05.2017, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας. και διατήρησε το Credit Rating της στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης B.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  11/5/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 10/05/2017 πραγματοποίησα αγορά 26.500 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 115.048 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  2/5/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 28.04.2017 σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2910 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.294,70 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  27/4/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 26.04.2017 σε αγορά 1.750 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2651 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.463,90 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  26/4/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 25.04.2017 σε αγορά 1.750 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1921 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.336,20 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  26/4/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 24/04/2017 πραγματοποίησα αγορά 5.900 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 24.479,38 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  24/4/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 21.04.2017 σε αγορά 1.200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1471 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.976,50 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  24/4/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 24.04.2017 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1553 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.232,95 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  21/4/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 20.04.2017 σε αγορά 1.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1529 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.775,80 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  21/4/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 20/04/2017 πραγματοποίησα αγορά 4.500 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 18.659,60ευρώ .

Εκτύπωση Aποστολή