Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  1/9/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 29/08/2014 πραγματοποίησα αγορά 3.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 14.380 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  1/9/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 01/09/2014 πραγματοποίησα αγορά 2.250 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 10.779,77 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  29/8/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 29/08/2014 πραγματοποίησα αγορά 2.750 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 12.907,20 ευρώ.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  30/6/2014

  H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2014, με συμμετοχή 53 μετόχων που εκπροσωπούν το 72,42% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.992.479 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  27/5/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 26/05/2014 πραγματοποίησα αγορά 2.750 μετοχών της εταιρίας MLSΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 11.778,51 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  26/5/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 23/05/2014 πραγματοποίησα αγορά 2.850 μετοχών της εταιρίας MLSΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 12.163,89 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  22/5/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 21/05/2014 πραγματοποίησα αγορά 4.600 μετοχών της εταιρίας MLSΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 19.515,43 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  21/5/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 20/05/2014 πραγματοποίησα αγορά 5.400 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 22.653,05 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  20/5/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 19/05/2014 πραγματοποίησα αγορά 3.300 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 13.603,63 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  19/5/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 16/05/2014 πραγματοποίησα αγορά 5.282 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 21.799,72 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή