Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  30/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 29.03.2017 σε αγορά 690 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1777 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.882,60 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  30/3/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 29/03/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.250 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.440,25 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  29/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 28.03.2017 σε αγορά 710 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1683 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.959,50 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  28/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 27.03.2017 σε αγορά 790 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1391 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.269,90 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  27/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 24.03.2017 σε αγορά 810 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1308 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.345,95 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  24/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 23.03.2017 σε αγορά 810 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1563 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.366,60 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  23/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 22.03.2017 σε αγορά 830 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1648 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.456,80 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  22/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 21.03.2017 σε αγορά 950 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2002 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.990,20 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  21/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 20.03.2017 σε αγορά 980 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1805 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.096,90 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  20/3/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 17.03.2017 σε αγορά 950 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1923 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.982,70 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή