Ανθρώπινο Δυναμικό

Εκτύπωση Aποστολή

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την MLS, δεδομένου ότι η εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

Η MLS απασχολεί άτομα με εξειδίκευση στον κλάδο της Πληροφορικής. Οι ειδικοί στην πληροφορική είναι πτυχιούχοι πανεπιστήμιων με κατεύθυνση την πληροφορική, καθώς και πτυχιούχοι ανώτερων σχολών με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον κλάδο της πληροφορικής.

Εκτύπωση Aποστολή