Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  11/10/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 10/10/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.950 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 8.193,67 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  9/10/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 05/10/2017 πραγματοποίησα αγορά 5.820 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 25.065,70 ευρώ και την Παρασκευή 06/10/2017 πραγματοποίησα αγορά 930 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 3.986,27 ευρώ

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  5/10/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 04/10/2017 πραγματοποίησα αγορά 5.150 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 22.456,40 ευρώ.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

  5/10/2017

  Η «MLS Πληροφορική Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Εταιρικού Ομολόγου έκδοσης 11.07.2016, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για την 5η περίοδο εκτοκισμού του Εταιρικού Ομολόγου είναι η Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  3/10/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 02/10/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.250 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 5.492,85 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  2/10/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 29/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.800 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 12.266,70 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  29/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 28/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.600 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 7.004,42 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  26/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 22/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 3.930 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 17.196,80 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  22/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 21/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.950 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 12.703,81 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  21/9/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 20/09/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.520 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 10.877,17 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή