Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  23/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Πέμπτη 22.02.2018 σε αγορά 2.450 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2976 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10.529,10 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  22/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τετάρτη 21.02.2018 σε αγορά 700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,26 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.982 ευρώ.

 • Ανακοίνωση: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  22/2/2018

  Σύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού από 01.12.2017 έως 28.02.2018 είναι η Τρίτη 27η Φεβρουαρίου 2018. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Τρίτη 27η Φεβρουαρίου 2018.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  20/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Παρασκευή 16.02.2018 σε αγορά 3.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,3043 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 15.495,50 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  16/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Πέμπτη 15.02.2018 σε αγορά 2.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,3973 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 12.312,50 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  15/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τετάρτη 14.02.2018 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,3643 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 13.093 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  14/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τρίτη 13.02.2018 σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,3506 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.396 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  13/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Δευτέρα 12.02.2018 σε αγορά 3.560 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,3427 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 15.460 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  12/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Παρασκευή 09.02.2018 σε αγορά 2.550 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,3763 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 11.159,50 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  9/2/2018

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 31.01.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Πέμπτη 08.02.2018 σε αγορά 2.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,3910 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 9.879,64 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή